Organisatie

Digital Playground gelooft dat aan de basis van aanpassingsvermogen creativiteit staat. De belangrijkste vaardigheid van de toekomst is je creatieve vermogen om kansen te zien, verbindingen te leggen, oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar je in je werk, school en privé voor komt te staan. Aan de ontwikkeling van die creativiteit, dat is waar wij aan willen bijdragen. En dat doen we met gebruik van digitale middelen. We noemen dat 21st Century Creativity.

Digital Playground ontwikkelt workshops en lesprogramma’s die uitdagend zijn, waarin cultuureducatie, creativiteit, mediawijsheid en digitaal maken van media belangrijk zijn. Onze workshops gaan over kunst en culturele onderwerpen. In allerlei disciplines, zoals film, animatie, digital art, fotografie, game design, creatief programmeren, virtual reality, etc. En vaak in samenwerking met andere culturele instellingen.

logoDP

Level 21 is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen.

fcp-logo-cmyk2